I-NPA isilufake enkantolo olwamacala ayebhekene noZuma

Uphiko lwezokushushiswa kwabantu kuleli, i-National Prosecuting Authority (NPA), selufake isicelo e-Constitutional Court sokunikezwa igunya lokudlulisa isinqumo se-North Gauteng High Court mayelana noxhaxha lwamacala ayebhekene noMengameli wezwe, u-Jacob Zuma.

Kuzokhumbuleka ukuthi ngo-June 2016 i-North Gauteng High Court yachitha isicelo esasifakwe ngabameli ba-Zuma kanye ne-NPA sokunikezwa igunya lokudlulisa isinqumo esathathwa yiyo le nkantolo ngenkathi inquma ukuthi kumele sibuyiselwe eceleni futhi sibuyekezwe isinqumo sokuhoxisa amacala enkohlakalo nokukhwabanisa ayebhekene noZuma.

Ngo-April 2016 le Nkantolo eNkulu yasePitoli yanquma ukuthi sasingekho isizathu sokuthi kuhoxiswe amacala ayebhekene noZuma ngakho kumele sibuyiselwe eceleni futhi sibuyekezwe leso sinqumo.

Lokhu kwakusho ukuthi sekusele kwi-National Prosecuting Authority (NPA) kanye neNhloko yayo, u-Shaun Abrahams, ukuthi bathathe isinqumo sokuthi baphinde bambeke yini amacala uZuma.

Ngaphambi kokuba abe nguMengameli wezwe, uZuma, wayebhekene namacala angama-783 enkohlakalo nokukhwabanisa okuyamaniswa nesivumelwano sokuthengwa kwezikhali esaziwa nge-Arms Deal nesadla ama-billions amarandi.

Ngenkathi echithwa la macala yilowo owayeyiNhloko yezokushushiswa komphakathi, u-Mokotedi Mpshe, wabeka isizathu sokuthi uZuma wakhelwa itulo elalihambisana nenhlese yezepolitiki ngokubekwa amacala kulandela ukuvela kwezingxoxo eziqoshiwe ezaziwa ngama-“spy tapes”.

iJaji, u-Aubrey Ledwaba, wathola ukuthi uMpshe kwakumele alandele imigudu yomthetho mayelana nama-“spy tapes” ukuze kube yinkantolo eyayizothatha isinqumo sokuwahoxisa amacala ayebhekene noZuma.

Laqhuba lathi uMpshe wathatha lesi sinqumo ngokuvumela imizwa yakhe yokuthukuthela kanjalo nokungacabangi emva kokuzwa ngama-“spy tapes”. Lathi wazithola engaphansi kwengcindezi kanti ngokwenza lokhu wabe esezishaya indiva izifungo zakhe zehhovisi.

Ngo-June 2016 uLedwaba wachitha isicelo saZuma kanye ne-NPA ngelokuthi ukuphikisa kwabo kushaya eceleni futhi akunaphuzu elibambekayo.

Wathi i-NPA ayikwazi ukusebenzisa izingxoxo eziqoshiwe njengesizathu sokuchitha amacala ayebhekene noZuma.

Manje sekubhekwe i-Constitutional Court ukuba ihlukanise inhloko nesixhanti kulolu daba oseludonse iminyaka kanti uma i-NPA ichithwa yile nkantolo lokho kungasho ukuthi kuyobe sekukwi-NPA ukuba iphinde ibeke uZuma amacala njengoba isinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo singujuqu.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Wikipedia.org

 

Related Posts