UMzansi ugubha iNelson Mandela Day

i-Ningizimu Afrika izoba nemigubho eyehlukene yokugubha usuku ngalowo owayenguMengameli wokuqala wentando yeningi, u-Dr Nelson Mandela, i-Nelson Mandela Day.

Ukugujwa kwalolu suku kuwumgubho waminyaka yonke ogujwa emazweni ahlukene emhlabeni kanti luqondana nosuku lokuzalwa kuka-Mandela, nokuwumhla ziyi-18 July 1918.

Lolu suku lwamenyezelwa ngokusemthethweni yinhlangano yamazwe, ngamazwe, i-United Nations, (UN), ngo-November 2009 kanti umgubho wokuqala we-UN waba mhla ziyi-18 July 2010.

Ngalolu suku abantu abahlukene bachitha isikhathi esiyimizuzu engama-67 (67 minutes) benza imisebenzi eyehlukahlukene ngenhloso yokusiza nokwenza umehluko emiphakathi yabo ukuze bahloniphe uMandela.

Izinhlangano ezehlukene, izinkampani ezizimele, izinhlaka zikahulumeni kanye namalunga omphakathi kulindeleke ukuba bagubhe lolu suku ngezindlela ezehlukene kuleli ngoMsombuluko.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Pixabay.com

 

 

Related Posts