Uzosebenza isikhathi eside ngezinsuku zokhetho uHome Affairs

Umnyango wezasekhaya kuleli uhlele ukuba usebenze amahora engeziwe ngezinsuku ezingaphambi kokhetho kanye nosuku lokhetho olubhekwe ngamehlo abomvu mhlaka-3 August 2016, ngoLwesithathu.

Inhloso yalokhu ukunikeza izakhamizi ithuba elengeziwe lokuthi zilande omazisi bazo(ID) njengoba bedingeka uma kuvotwa.

Lapha kubalwa ama-ID book aluhlaza satshani (green), ama-smart ID kanye nomazisi besikhashana (temporary ID).

Ngokomnyango wezasekhaya babalelwa ku-282 300 omazisi abangalandiwe ngabanikazi babo, abaduve ezikhungweni zakwa-Home Affairs.

Izikhathi ezintsha zokusebenza kwa-Home Affairs zimi kanje:

  • NgoMgqibelo, 30 July 2016, 08h30 – 17h00
  • NgoMsombuluko, 1 August 2016, 08h30 – 18h00
  • NgoLwesibili, 2 August 2016, 08h30 – 18h00
  • NgoLwesithathu, 3 August 2016, 07h00 – 19h00

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Related Posts