Kunxuswe abaseVuwani ukuba baye kovota

uMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, usenxuse umphakathi wase-Vuwani ukuba usebenzise ilungelo lawo lokuvota ngokuthi uye kovota ngoLwesithathu, mhlaka-3 August 2016.

iNingizimu Afrika izobe inokhetho lohulumeni basekhaya ngoLwesithathu nalapho kuzokhethwa khona abazohola amawadi kanye nomasipala abahlukahlukene ezweni.

Kuzokhumbuleka ukuthi ngo-April 2016 umphakathi wase-Vuwani, owawudinwe uveva, wangenela imibhikisho, udinwa yisinqumo esathathwa yibhodi elikama imingcele njengoba lathatha isinqumo sokufaka i-Vuwani ngaphansi kwamasipala omusha, i-Mutale, e-Vhembe District.

Lokhu kwaholela ekutheni kume nse ukusebenza kule ndawo kanti zibalelwa emashumini amabili nesikhombisa (27) izikole ezashiswa kule mibhikisho.

Ngesikhathi semibhikisho kwaba nemibiko ethi amakhosi ayisithupha e-Vhembe awahambisani nalokhu kukanywa kwemingcele kabusha njengoba izindawo zawo zithinteka.

NgoLwesibili, uMengameli uZuma ube nengxoxo neNkosi u-Toni Mphephu Ramabulana, nalapho beye bavumelana ngokuthi kube nokuthula kanye nozinzo e-Vuwani.

uZuma uthi benguhulumeni banethemba lokuthi kuzoba nokhetho olunokuthula lohulumeni basekhaya, ngisho nase-Vuwani, e-Vhembe district.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Related Posts