Angeke sikhulume naqembu, sizolinda abazoza kuthina: Malema

uSekela Mengameli weqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC), u-Cyril Ramaphosa, uthi akusilona iqiniso ukuthi i-ANC iyiqembu elingabalaleli abantu futhi elizithwele.

u-Ramaphosa ubekhuluma nabezindaba esikhungweni esikhipha imiphumela yokhetho, i-National Results Operation Centre, ePitoli.

Ubephendula imibuzo yezintatheli ngalokho okubonakala njengokwehla kokwesekwa kwe-ANC ezweni lonke kanye nokuhluleka ukuthola amavoti angaphezu kwa-50% kwe-ANC kwabanye bomasipala abangama-metro ebiqhoqhobele izintambo kubona.

i-ANC isivele isikhale ngaphansi e-Nelson Mandela Bay emva kokuthola amavoti angama-311 416 (40.92%), ibhinciselwa nxanye yizimbangi zayo ezinkulu, i-Democratic Alliance (DA), ethole amavoti angama-355 471 (46.71%), kanti i-Economic Freedom Fighters (EFF), yona ithole amavoti angama-38 951 (5.12%).

e-Tshwane, ise-Johannesburg kanye nase-Ekurhuleni, nakhona kusabanjwe umoya njengoba i-ANC isathole amavoti angaphansi kwa-50% nokungase kuvulele amaqembu aphikisayo ithuba lokuthi ahlangane ukuze ayiketule kulabo masipala ekade ibaqhoqhobele.

u-Ramaphosa uthi njenge-ANC bazozinuka amakhwapha ngemiphumela yokhetho.

“Sizolalela ngokukhulu ukucophelela kuleyo milayezo enamaphimbo evela kubantu bethu kanye nemiyalezo ethuli evela kubantu bethu, futhi sizoyihlaziya.

u-Ramaphosa uyichithile imibono yalabo abacabanga ukuthi i-ANC iyiqembu elizithwele nelizicabangela lona.

“Siyinhlangano elalelayo. Sizolalela abantu bethu, labo abavotele ngobuningi i-ANC, futhi sizophinde silalele nalabo abangazange bayivotele i-ANC, ngoba lapho kulele umyalezo okubalulekile ukuthi thina njenge-ANC kumele siphinde siwulalele.

Ngaphezu kwalokho ukwesekwa kwe-ANC ezweni lonke kuyaqhubeka nokwehla uma kuqhathaniswa nezinketho ezedlule yize noma isahamba phambili ngo-54.19%.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: EFF Facebook page

 

 

 

Related Posts