Sifuna uhulumeni ongama-blesser kwabahluphekayo: Malema

Umholi we-Economic Freedom Fighters (EFF), u-Julius Malema, uthi imiphumela yakamumva yokhetho lohulumeni basekhaya iyizinkomba zokuthi iqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC), lizothwala kanzima ngokhetho olulandelayo lukazwelonke ngo-2019.

uMalema uthi njenge-EFF bajabule bayafa futhi babungaza lokho akubize ngokujeziswa kwe-ANC ngabavoti.

“Ngesikhathi kukhankaswa ngathi: kumele sijezise i-ANC, kumele sithobe i-ANC. i-ANC izithwele. Futhi ngizinikeze umsebenzi wokuqinisekisa ukuthi empilweni yami ngifuna ukubona i-ANC iphuma emandleni, ukuze labo abeza emva kwe-ANC kumele bazi ukuthi akekho umuntu onegunya lokuba semandleni, kumele bazi ukuthi asikho isivumelwano phakathi kosopolitiki kanye nabavoti esithi: siyoze sihlukaniswe ukufa.

“Lapha, umshado wethu uncika ekukwazini ukuhambisa izidingo. Sifuna uhulumeni oyi-blesser kwabahluphekayo. Uma ungelona i-blesser kwabahluphekayo njengohulumeni uyaphuma,” kusho u-Malema.

Igama elithi-blesser lisanda kuba sematheni kuleli kanti yindlela okubizwa ngayo abesilisa abathengela abesifazane abanobudlelwano nabo izipho ezibizayo, babakhokhele izindleko zabo baphinde babaphe nemali.

u-Malema uqhube wathi akakaze ababone abaholi beqembu elibusayo bezehlise ngalolu hlobo emva kokhetho wathi kuyizinkomba zokuthi amatafula aphendukile.

u-Malema ubesho kanjena nje i-ANC ikhale ngaphansi e-Nelson Mandela Bay emva kokuthola amavoti angama-311 416 (40.92%), ibhinciselwa nxanye yizimbangi zayo ezinkulu, i-Democratic Alliance (DA), ethole amavoti angama-355 471 (46.71%), kanti i-Economic Freedom Fighters (EFF), yona ithole amavoti angama-38 951 (5.12%).

Kubukeka emaningi amathuba okuthi i-EFF isebenzisane ne-DA njengoba i-EFF isisho kaningi ukuthi angeke isebenzisane ne-ANC kanti ne-DA nayo isikusho kaningi ukuthi ayizimisele ukusebenzisana ne-ANC.

Khonamanjalo, e-Tshwane, ise-Johannesburg kanye nase-Ekurhuleni, nakhona kusabanjwe umoya njengoba i-ANC isathole amavoti angaphansi kwa-50% nokungase kuvulele amaqembu aphikisayo ithuba lokuthi ahlangane ukuze ayiketule kulabo masipala ekade ibaqhoqhobele.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: EFF Facebook page

 

Related Posts