Ikhomishana izobhunga ngemfundo yamahhala

Ikhomishana ebhunga ngemfundo ephakeme kuleili kulindeleke ukuthi iqale ukulalela izethulo kuleli sonto mayelana nemali ekhokhwa abafundi ezikhungweni zemfundo ephakeme.

Ukulalelwa kwezethulo kuzoba se-Pitoli, ngoLwesithathu nangoLwesine kanye nase-Vanderbijlpark, ngoLwesihlanu.

Le khomishana yasungulwa nguMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, ngo-January 2016, ukuze iphenye ukuthi ingakhoneka yini imfundo yamahhala emazingeni aphakeme eNingizimu Afrika.

Bekukade kulindeleke ukuthi le khomishana iphothule umsebenzi wayo ngaphambi kokuba kuphele izinyanga eziyi-8, kodwa mumva nje uMengameli Zuma uselulile isikhathi okumele le khomishana iphuthule ngaso umsebenzi.

Lokhu kusho ukuthi manje sekulindeleke ukuba iphothule umsebenzi wayo ngaphambi komhlaka-30 June 2017.

Kuzokhumbuleka ukuthi ngo-October 2015 kwasuka esinamandla kuleli ngenkathi abafundi basemanyuvesi ahlukene ababedinwe beveva bemisa nse ukufunda emanyuvesi, bangenela uchungechunge lwemibhikisho ngaphansi komkhankaso owaziwa ngele-#Fees Must Fall.

Phakathi kwezinye zezikhungo ezaziyingxenye yalo mbhikisho kubalwa i-Wits University, i-Universityof Johannesburg, i-University of Cape Town, Rhodes University, i-University of Stellenbosch kanye ne-University of Western Cape.

Indaba yasuswa  isimemezelo se-Wits University sokuthi ukufunda kuzonyuka ngo-10.5% ngonyaka ka-2016, nokuyinto eyacasula kakhulu abafundi.

Imibhikisho yadonsa isonto lonke kanti lokhu kwaholela ekutheni uMengameli Zuma, amemezele ukuthi kuzohoxiswa ukunyuswa kwemali yokufunda ngonyaka ka-2016.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Commons.Wikipedia.org

 

Related Posts