U-Eskom uthole isivimbezelo senkantolo ngesiteleka sabasebenzi

Inkampani ephehla ugesi kuleli, u-Eskom, ithi isithole incwadi yasenkantolo evimbela ukungenela isiteleka kwabasebenzi abangaphansi kwenyunyana i-National Union of Mineworkers (NUM).

Lokhu kulandela ukungenela isiteleka okusolwa ukuthi asikho emthethweni kwabasebenzi baka-Eskom abangamalunga e-NUM ngoLwesithathu. i-NUM kubikwa ukuthi iyona inyunyana enkulu kunazo zonke kwa-Eskom.

Okhulumela u-Eskom, u-Khulu Phasiwe, uthi asikho isizathu sokutatazela ngoba ukusebenza kwa-Eskom kuzoqhubeka.

“Sithole isivimbelo izolo ebusuku futhi siqonde ukuvimbela izinyunyana ukuthi ziye esitelekeni,” kusho Phasiwe.

Ngaphambilini inyunyana yayifuna kunyuswe amaholo ngo-13%, kanti yabuye yahlehla yama ku-10%.

Ngakolunye uhlangothi u-Eskom uphakamisa ukunyusa amaholo phakathi kwa-7% no-9%.

“Ngale kwesivimbelo senkantolo, i-Labour Relations Act ayibavumeli abantu abasebenzela izinkampani ezifana no-Eskom ukuthi baye esitelekeni,” kuqhuba u-Phasiwe.

u-Eskom unabasebenzi abangama-47 000 sebebonke kanti abangama-15 000 kubo bangaphansi kwenyunyana i-NUM.

Ezinye ezinyunyana ezimele abasebenzi bakwa-Eskom, yi-National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA) kanye ne-Solidarity.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Related Posts