Sekuzoba nama-number plate amasha eMzansi

Umnyango wezokuthutha kuleli uphezu kohlelo lokwenza kabusha ama-number plate ezimoto ngenhloso yokuthuthukisa ezokuphepha.

Njengamanje umnyango ubheka izindlela ezehlukene, okubalwa kuzo ukusetshenziswa kwe-flag laseNingizimu Afrika kanjalo nama-Coat of Arms ezifundazwe ngokuhlukana kwazo.

Lo mnyango uthi ukuphuculwa kwama-number plates kuzoza nokulawulwa kwabakhiqizi bawo ukuze kuqinisekiswe ukuthi yonke i-number plate ekhishwayo iyaziwa futhi ikhishwa ngokohlelo lwama-code.

“Ukusebenza kwama-number plate ase-Ningizimu Afrika njengamanje kuvamise ukuxhashazwa ngabakhiqizi bama-number plate abangabhalisiwe.

“Ngokulinganayo, uhlelo njengoba lunjena lusetshenziswa yizigebengu ezikopisha izimoto bese zenza ezinye izindlela zobugebengu,” kusho umnyango wezokuthutha.

Ngaphezu kwalokho umnyango unethemba lokuthi ukuthuthukiswa kwezokuphepha kuma-number plates kuzoqinisekisa ukuthi kukhona izimoto ezifanele emgwaqeni njengoba lokhu kuba nomthelela ezingozini zomgwaqo ezidala ukulahleka kwemiphefumulo.

Uhlelo lokuxhumana nezinhlaka ezihlukene lomnyango ngaphambi kokwethulwa kwama-number plates amasha luyaqhubeka.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Arrive Alive Twitter account

 

 

Related Posts