Sesizomenyezelwa isinqumo ngokunyuka kwemali emanyuvesi

Kulindeleke ukuba simenyezelwe phakathi nenyanga ka-September isinqumo ngokuthi izonyuka yini  noma izonyuka ngamalini imali yokufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme kuleli ngonyaka ka-2017.

UNgqongqoshe wemfundo ephakeme, u-Dr Blade Nzimande, bekulindeleke ukuthi amemezele isinqumo ngoLwesithathu, kodwa uye washaya ungqimphothe wathi ukuxhumana nezinhlaka ezihlukene kusaqhubeka.

UNzimande uthi emva kokululekwa yi-Council of Higher Education (CHE) ngaphambilini ngenyanga ka-August nonyaka mayelana nokunyuka kwemali emanyuvesi, uthi ubelokhu ematasatasa nokuxhumana nezinhlaka ezihlukene okubalwa kuzo osihlalo bemikhandlu, abaholi babafundi, izinhlangano zentsha kanye nezikhulu zikahulumeni.

Uthi yize noma umnyango usabheka izeluleko ze-CHE, kodwa bafuna ukuqinisekisa ukuthi abantu abasha abakulungele ukufunda abancishwa ithuba lokufunda ngenxa yokuthi bavela emakhaya ahlwempu, kanti ngaphezu kwalokho bafuna ukuqinisekisa ukuthi ukufunda kuqhubeka ngendlela efanele emanyuvesi.

“Kumele sisebenzele izixazululo ezisiza abantu abasha abafanelekile ukufunda, abazali babo okunzima ukuqoqa imali eyanele ukuze baxhaswe emanyuvesi.

“Ukuxoxisana kuzoqhubeka amanye amasonto amabili, okuzothi emva kwakho kumenyezelwe ngokusemthemthweni mayelana nezincomo zethu odabeni lwemali yasemanyuvesi ngonyaka ka-2017,” kusho uNzimande.

Izinhlangano ezihlukene ezimele abafundi sezisabise ngokuthi uma nje ike yanyuswa imali yokufunda emanyuvesi kuzokwenzeka okungaphezu kwalokho okwabonakala kumkhankaso owaduma ngele-#FeesMustFall ngo-October-2015.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

 Image: Commons.Wikipedia.org

 

Related Posts