Abesilisa yibo abamoshayo ngama-credit card okunabesifazane

Umbiko welinye lamabhange amakhulu kuleli, u-First National Bank (FNB) uveza ukuthi abantu besilisa yibo abahamba phambili ekusebenziseni ama-credit card abo kanye nokuthenga online, uma beqhathaniswa nabesifazane.

Abesifazane kubikwa ukuthi ababi magange ekusebenziseni ama-credit card abo kanti bayaqikelela ukuthi bayawakhokhela. 

“Kunenkoleloze ejwayelekile yokuthi abesifazane banokusebenzisa ngokwedlulele ama-credit card, ikakhulukazi ezintweni ezingabalulekile ezifana nokuthenga ezitolo,” kusho oyi-CEO kwezama-Credit Card kwa-FNB, u-Chris Labuschagne.

U-Labuschagne uthi umbiko ukhomba ukuthi abesilisa yibona abaqengqeleza phambili uma kuqhathaniswa nabesifazane ngokukhithiza ezitolo besebenzisa ama-credit card kanti futhi ababahle ekucopheleleni uma sekufanele bakhokhele ama-credit card abo.

Abesilisa kuthiwa bachitha imali ngokungu-32% ngaphezulu uma beqhathaniswa nabesifazane ekudleni kanye nasezitolo kanti baphinde baqengqeleze phambili ngo-60% ngaphezulu emalini abayichitha ku-petrol.

Ngokwalo mbiko wabakwa-FNB, ngokujwayelekile abesifazane bachitha u-R384 uma begcwalisa amathangi ka-petrol, kanti abesilisa bona kuba ngu-R428 ngokujwayelekile.

Eminye imiphumela ebingalindelekile, ngokwa-FNB, yileyo yokuthenga online njengoba abesilisa kuyibo futhi abahamba phambili ngo-30%, nokuyimali elinganiselwa ku-R988 ngenyanga, bese kuthi abesifazane bachithe imali elinganiselwa ku-R749 ngenyanga.

Kodwa-ke uma kuziwa ekuthengweni kwe-grocery abesifazane bahamba phambili ngo-15% kanti futhi yibo abavakasha kakhulu ezitolo zokudla kunabesilisa ngo-35% ngaphezulu.

Ezinye izinto abantu besilisa abangacushwa ngokusebenzisa imali kuzona besebenzisa ama-credit card, kubalwa ama-restaurant, izitolo ezidayisa ukudla okusheshayo kanye nekhofi njengoba behamba phambili ngo-35% ngaphezulu.

Ngaphezu kwalokho abesilisa babukeka bengacushwa ekusebenziseni ama-credit card ekuthengeni ama-tv kanye nama-movie njengoba bengaphezulu ngo-61% uma beqhathaniswa nabesifazane.

Lo mbiko uqhuba uthi maningana amathuba okuthi abesilisa beqiwe yinyanga ekukhokheleni ama-credit card abo uma kuqhathaniswa nabesifazane ababonakala beqikelela kakhulu kwezezimali.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Commons.Wikipedia.org

 

Related Posts