Bazohlawuliswa abamosha amanzi eGoli

Iya ngokuqina imithetho yokoncishiswa kwezinga lokusetshenziswa kwamanzi ngenhloso yokuwonga komunye womasipala abakhulu kuleli, i-Johannesburg, e-Gauteng.

Lokhu kuza njengoba izingxenye eziningi zezwe zilokhu ziqhubeke njalo nokuhlaselwa yisomiso, ukushoda kwemvula kanye nokushisa.

UMasipala wase-Johannesburg usuqalise olunye uhlelo lokongiwa kwamanzi nalapho kuzohlawuliswa labo abasebenzisa amanzi ngokwedlulele okunezinga elibekwe umasipala kanti lo mthetho uzosebenza emakhaya.

Ngokusho kwelunga lekomiti leMeya kwezemvelo kanye nengqalasizinda, u-Anthony Still, isigaba sesibili sokuncishiswa kwezinga lokusetshenziswa kwamanzi bese sivele sikhona e-Goli kusukela ngo-November 2015.

Umnyango wezamanzi kanye nenhlanzeko wakunciphisa ukusetshenziswa kwamanzi emfuleni i-Vaal River kanye nedamu i-Vaal Dam ngo-15% ezindaweni ezisemadolobheni kanye no-20% emanzini athuthelwa kwezinye izindawo.

Ngokwalezi zijeziso zokuncishiswa kwezinga lokusetshenziswa kwamanzi, inhlawulo ka-10% ngaphezulu ngokusebenzisa amanzi phakathi kwamalitha angama-30 000 kanye no-40 000 wamalitha ngenyanga, bese kuba u-30% ngokusebenzisa amanzi ngaphezu kwa-40 000 wamalitha ngenyanga.

Ngaphezu kwalokho u-Still uthi amaphoyisa kamasipala wase-Johannesburg asecelwe ukuba aqinisekise ukuthi izakhamizi ziyayilandela le mithetho.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Wikipedia.org

 

Related Posts