Isazoqhubeka imithetho yokongiwa kwamanzi: umnyango

Umnyango wezamanzi nezemvelo uthi usazoqhubeka nokushaya imithetho elawula izinga lokusetshenziswa kwamanzi ngenhloso yokuwonga ezweni lonke njengoba silokhu siqhubeke njalo isomiso ezingxenyeni eziningi zezwe.

Ngokombiko walo mnyango wesonto nesonto, amanzi akhona ezweni lonke abhekene nenkulu ingcindezi kanti abonakala elokhu ehle njalo isonto nesonto.

Uhlelo lokuhanjiswa kwamanzi e-Bloemfontein, okuhlanganisa amadamu amane aphakela i-Mangaung, selubuyekeze ukongiwa kwamanzi ngo-30% emakhaya kanye no-75% emanzini athunyelwa ukuze asetshenziswe ezitshalweni esuka e-Caledon, nokuzobuye kunyuselwe ku-100% uma ngabe amanzi esedonswa ezweni i-Lesotho.

Emfuleni i-Orange River sekushaywe umthetho wokongiwa kwamanzi ngo-10% emakhaya kanye nasezimbonini, kanye no-15% emanzini asetshenziswa ezitshalweni.

KwaZulu Natali amadamu amaningi kubikwa ukuthi ayaqhubeka nokulokhu ehla isonto nesonto. Lapha kubalwa i-Klipfontein, esisalelwe ngamanzi angu-12.5%, i-Hluhluwe (17.7%) kanye ne-Goedertrouw (17.7%).

Ngokomnyango wezamanzi, izinga lokongiwa kwamanzi e-Goedertrouw lizoqhubeka libe ngu-15% ezimbonini, kube ngu-40% emakhaya kanye no-80% ezitshalweni. “Kodwa le mithetho ingaqiniswa uma isimo singabi ngcono,” kuxwayisa umnyango.

Emfuleni i-Vaal River, ophakela i-Gauteng, u-Sasol kanye no-Eskom, sekuncishiswe ukusetshenziswa kwamanzi ngo-0.3% kuya ku-53.1%. Edamini i-Vaal Dam khona kuncishishwe kwaze kwafinyelela ku-32.5%, nokusho ukuthi kunciphe ngo-0.7% isonto nesonto.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Flickr.com

 

 

Related Posts