IMINININGWANE: Uhulumeni unxusa umphakathi ukuba uzokwenza izincwadi zamafa mahhala

UMnyango weJustice and Constitutional Development usunxuse amalungu omphakathi wakuleli ukuba aphume ngobuningi azobamba iqhaza kwi-National Wills Week.

Ngaleli sonto le-National Wills Week umphakathi uzothola ukwesekwa ukuze ukwazi ukubhala izincwadi zamafa (wills) mahhala njengoba inhloso kuwukufundisa umphakathi ngokubaluleka kokubhala izincwadi zamafa.

FUNDA NALOLU DABA: BUKA: Owesilisa egqema owesifazane ngesipanela waze wopha igazi

UMnyango uzoba nezindawo ozosebenzela kuzona emiphakathini ukuze izinsiza zizoba seduze nabantu.

UMnyango uthi ama-Master of the High Court (MoHC) kuzo zonke izifundazwe, izinkampani zabameli ezehlukene kanye nabameli abazimele bazovolontiya ngokwenza imisebenzi eyehlukene mahhala.

Abadinga usizo bangaxhumana nama-Masters of the High Courts kulezi zinombolo ezilandelayo:

 • MoHC Durban:                   031 327 0602
 • MoHC Pietermaritzburg:     033 264 7013
 • MoHC Polokwane:              015 230 6000
 • MoHC Kimberley:               053 831 1943
 • MoHC Grahamstown:         046 603 4003
 • MoHC Cape Town:             021 832 3015
 • MoHC Port Elizabeth:         041 403 5115
 • MoHC Bisho:                      040 608 6604
 • MoHC Bloemfontein:          051 411 5527
 • MoHC Pretoria:                   012 339 7922
 • MoHC Mthatha:                  047 531 2120
 • MoHC Mafikeng:                018 381 1129
 • MoHC Thohoyandou:         015 962 1027
 • MoHC Johannesburg:         011 429 8125
 • MoHC Nelspruit:                013 752 2755

news@liveexpress.co.za

views@liveexpress.co.za

Image: Pixabay.com

 

 

Related Posts