#CosatuStrike: ‘UZuma akahambe, sesimulungele uRamaphosa’

Uthole okukhulu ukugxekwa uMengameli Jacob Zuma kanye nomndeni womacaphuna kusale wakwaGupta emamashini ahlukene abeqhubeka ezweni lonke ngoLwesithathu nabeholwa umfelandawonye wezinyunyana zabasebenzi iCosatu.

Phakathi kwemibhalo ebibhalwe kwezinye zezingqwembe ebeziphethwe ababhikishi kubalwa imibhalo ebinxusa ukuba uMengameli Jacob Zuma ehle esikhundleni.

Phakathi kwezinye zezinto lo mfelandawonye wezinyunyana obuzimashela kubalwa izinsolo zokulawalwa kombuso (state cupture), inkohlakalo kanye nokulahleka kwamathuba emisebenzi. Ukholwa ukuthi inkohlakalo iyimbangela yokulahleka kwamathuba emisebenzi.

Ngaphambilini esitatimendeni iCosatu yathi kulesi siteleka izobe iphusha ukuthi uMengameli Jacob Zuma asungule iJudicial Commission of Inquiry.

ICosatu ifuna ukuthi uhulumeni kanye nazo zonke izinkampani ezingaphansi kukahulumeni zihlukane nokwenza amabhizinisi nomndeni wakwaGupta.

Lo mfelandawonye ufuna ukuthi kubuyekezwe zonke izinkontileka okwangenwa kuzona nomndeni wakwaGupta, okubalwa kuzo amalayisense asezimayini, amathenda, uxhaso kanye nokunye ukusetshenziswa kwamandla kahulumeni okubalwa kukhona nokuhlinzekwa ngobuzwe bakuleli kwalo mndeni.

Ngaphezu kwalokho ufuna nokuthi kuphenywe ngama-email aputshuka naveza izinsolo ngokuhlalwa ngobhongwane kombuso nokusolwa ukuthi kwenziwa yilo mndeni odla izambane likapondo wakwaGupta usebenzisa ubudlelwano bawo noMengameli Jacob Zuma.

ICosatu inxusa nokuthi kuphenywe bonke oNgqongqoshe abathintekayo ezinsolweni zokulawulwa kombuso kanti “uma ingekho incazelo efanelekile eyenziwa emphakathini ngezenzo zabo eyamukelekile kumele babekwe amacala”.

Zibonele ngezansi eminye yemifanekiso ngobekwenzeka emamashini ahlukene eCosatu abeqhubeka ezweni:

 

Image: Wikipedia

Related Posts