Inkantolo ichithe uZuma ne-NPA kolokudluliswa kodaba lwama-spy tapes

Inkantolo yezokudluliswa kwamacala kuleli iSupreme Court of Appeal (SCA) eBloemfontein isisithichile isicelo sikaMengameli Jacob Zuma kanye ne-National Prosecuting Authority (NPA) odabeni olwaziwa ngama-spy tapes.

UJaji Justice Lorimer Eric uchithe lesi sicelo nezindleko ngoLwesihlanu ekuseni.

UZuma kanye ne-NPA bafaka isicelo kule nkantolo sokudlulisa isinqumo se-North Gauteng High Court mayelana noxhaxha lwamacala ayebhekene noMengameli Zuma.

Kuzokhumbuleka ukuthi ngo-June 2016 i-North Gauteng High Court yachitha isicelo esasifakwe ngabameli baZuma kanye ne-NPA sokunikezwa igunya lokudlulisa isinqumo esathathwa yiyo le nkantolo ngenkathi inquma ukuthi kumele sibuyiselwe eceleni futhi sibuyekezwe isinqumo sokuhoxisa amacala enkohlakalo nokukhwabanisa ayebhekene noZuma.

Ngo-April 2016 le Nkantolo eNkulu yasePitoli yanquma ukuthi sasingekho isizathu sokuthi kuhoxiswe amacala ayebhekene noZuma ngakho kumele sibuyiselwe eceleni futhi sibuyekezwe leso sinqumo.

FUNDA NALOLU DABA: UZuma sekumele abhekane namacala enkohlakalo manje: DA

Lokhu kwakusho ukuthi sekusele kwi-National Prosecuting Authority (NPA) kanye neNhloko yayo, u-Shaun Abrahams, ukuthi bathathe isinqumo sokuthi baphinde bambeke yini amacala uZuma.

Ngaphambi kokuba abe nguMengameli wezwe, uZuma, wayebhekene namacala angama-783 enkohlakalo nokukhwabanisa okuyamaniswa nesivumelwano sokuthengwa kwezikhali esaziwa nge-Arms Deal nesadla ama-billions amarandi.

Ngenkathi echithwa la macala yilowo owayeyiNhloko yezokushushiswa komphakathi, u-Mokotedi Mpshe, wabeka isizathu sokuthi uZuma wakhelwa itulo elalihambisana nenhlese yezepolitiki ngokubekwa amacala kulandela ukuvela kwezingxoxo eziqoshiwe ezaziwa ngama-‘spy tapes’.

Manje kubukeka sengathi ingcindenzi enkulu isizoba semahlombe ka-Abrahams ukuthi athathe isinqumo sokushushisa uMengameli Jacob Zuma.

Image: Wikipedia Commons

Related Posts