Sekumiswe izikhulu eziphezulu eMnyangweni wezemiSebenzi yoMphakathi

UNgqongqoshe woMyango wakwa-Public Service and Administration uFaith Muthambi ngeSonto umemezele ukuthi lo Mnyango usumise emsebenzini iChief Financial Officer, uMasilo Makhura, kanye ne-Deputy Director General: Administration, uLinda Shange, ngaphambi kwesikhathi ukugwema ukuphazamiseka okungase kube khona.

Ukumiswa kwalaba bobabili kuqale ukusebenza ngomhlaka-13 October 2017, kuze kube kuphothulwa uhlelo lokuqondiswa kwabo izigwegwe olusemthethweni.

“Ukumiswa kuyizinyathelo ezithathwe ngaphambi kwesikhathi uMnyango kanti akusho nganoma ngabe iyiphi indlela ukwahlulelwa kwalezi zikhulu ezimbili eziphezulu.

FUNDA NALOLU DABA: I-Saftu ithi ‘kuyinyanyisile’ ukuziphatha kukaMbalula, ‘akahambe’

“Njengokujwayelekile, lolu hlelo luyimfihlo futhi luwudaba oluphakathi komqashi nabasebenzi abathintekayo.

“Ngalokhu uNgqongqoshe uyakuqinisekisa ukuthi zonke izinyathelo ezidingekayo sezithathiwe ukuqinisekisa ukusebenza okungena maginxiginxi nazihibe koMnyango ngesikhathi zingekho lezi zikhulu ezimbili,” uMnyango ubeke kanjalo esitatimendeni.

Image: GCIS

Related Posts