Kunxuswa abafundi ukuba bafake izicelo kwi-NSFAS kungaze kuvalwe

UNgqongqoshe woMnyango wakwa-Higher Education and Training uBlade Nzimande usenxuse abafundi abadinga usizo lwezezimali ukuba bafake izicelo kusenesikhathi ngaphambi kokuba kuvalwe.

“Kubalulekile kubafundi, abazali kanye nabagadi ukwazi ukuthi iNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS) angeke ilivule elinye iwindi lezicelo ezintsha ngemuva kwalolu suku lomnqamulajuqu lwangomhlaka-30 November – njengoba ukwenza njalo kuzobambezela uhlelo lokuphothula uhlu loxhasomali lwango-2018,’ uNzimande usho kanjalo esitatimendeni.

Kunxuswa abafundi ukuba bafake izicelo ngaphambi kokuba kuqale izivivinyo zokuphela konyaka njengoba ukufaka isicelo kwi-NSFAS kungadingi imiphumela yezivivinyo.

FUNDA NALOLU DABA: Abafundi abasebenzisa uVodacom sebezozitika mahhala nge-internet

Ukufakwa kwezicelo zokuxhaswa ngemali yokufunda kwaqala ngo-August kanti kuvuleleke kubafundi abafuna ukufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme zomphakathi noma emakolishi okuqeqeshela amakhono.

UNzimande unxuse abafundi abafunda emakolishi omphakathi kanye nasemanyuvesi ukuba basebenzise izikhungo ze-NSFAS, amahhovisi eNational Youth Development Agency (NYDA) aseduzane kanjalo nama-Student Support Services Units asemanyuvesi kanye nasema-Technical and Vocational Education and Training (TVET) Colleges.

Image: Wikipedia Commons

 

Related Posts