BUKA: Kubatshazwa izenzo zowesifazane odansa ‘engagqokile’

ISEXWAYISO: IMIFANEKISO EKULOLU DABA IKHOMBISA UMUNTU ONGAGQOKILE

Abawuvali umlomo ezinkundleni zokuxhumana abantu ngezenzo zowesifazane obonakala kuma-video aqoshiwe edansa endaweni yobumnandi engambhethe kokuphelele.

La ma-video akhombisa lo wesifazane aqale ukusabalala ezinkundleni zokuxhumana ngemuva kokuba efakwe kuFacebook ngozibiza ngo-Lehlohonolo Joseph Modibedi. Lo wesilisa uphinde wafaka nezinye ezithombe kanye nama-video enalo wesifazane bebambelene eduze. 

Esinye seziqeshana sikhombisa lo wesifazane edansa engungwe yinqwaba yabantu besilisa okubukeka sengathi bebezitika ngotshwala kule ndawo yokucima ukoma. Kube sekuqhamuka enye insizwa egqoke ikepisi elimhlophe imushaye ngesinqanda kungabi ndaba zalutho maqede ifulathele (insizwa) nalapho lo wesifazane ebe eseyibamba sakuyinkonkoshela ngesikhathi esaqhubeka nokudansa sakuthwekha efulathele lezi ezinye izinsizwa ezibonakala zilokhu zimugqolozele.

FUNDA NALOLU DABA: BUKA: Ububhanyabhanya abantu beshutha uZodwa Wabantu edansa ‘engagqokile’

Kwisiqeshana sesibili kube sekubonakala yona le nsizwa yekapisi isidansa ngemuva kwalo wesifazane yena obefulathele ngakuyona elokhu ethwekha. Ngaleso sikhathi le ntokazi ibiphethe nogwayi ngesandla.

Kuphinde kube nezinye izithombe ezifakwe nguye uModibedi nezikhombisa yena enale ntokazi kodwa isagqoke isiketi esifushane. Kwezinye zezithombe iyabonakala isisikhumula.

Abantu ezinkundleni zokuxhumana baphawula ngendlela omunye wabesilisa abebebukele ebonakala egqolozele ngayo lo wesifazane, bethi kuyabonakala ukuthi ubengafuni lutho oluzomphazamisa. Elinye ibhungu libonakala libambelela ekhanda ngesikhathi kudansa lo wesifazane.

ISEXWAYISO: IMIFANEKISO ELANDELAYO IKHOMBISA UMUNTU ONGAGQOKILE


Image: Wikimedia Commons

 

Related Posts