EZINGENA MANJE: Ibhodi le-RWCL selincome ukuba uMzansi usingathe iRugby World Cup

I-Rugby World Cup Limited (RWCL) Board isincome ngobuningi kwi-World Rugby Council ukuba iNingizimu Afrika ikhethwe njengezwe elizosingatha i-Rugby World Cup 2023.

Manje osekusele ukuthi iWorld Rugby Council ihlangane ngomhlaka-15 November eLondon ukubheka lesi sincomo bese kuvotelwa izwe elizosingatha le midlalo.

Abacwaningi abazimele yibona abazosingatha lolu hlelo lukuvota oluzohlanganisa amavoti angu-39 esewonke, nalapho izwe elizophumelela kuzoba yilelo eliyothola isibalo esiningi samavoti.

FUNDA NALOLU DABA: URamaphosa uzohola ithimba loMzansi eliyonxenxela ukusingatha iNdebe yoMhlaba eLondon

 “Ngingathanda ukubongela iNingizimu Afrika ngomkhankaso omuhle kakhulu kanye namanye amathimba emikhankaso ngokuzinikela kwawo. Ozakwethu kwi-World Rugby Council manje sebezohlangana ngomhlaka-15 November eLondon ukubheka isincomo sebhodi bese beyavota ukunquma ozosingatha iRugby World Cup 2023,” kusho uSihlalo we-World Rugby and Rugby World Cup Limited uBill Beaumont.

Image: Public Domain Pictures

Related Posts