Abantu abane abawine iLotto bangase balahlekelwe u-R39 million

Abantu abane baseNingizimu Afrika bangase balahlekelwe yisamba semali engango-R39 million isiyonke uma bengezi ngaphambili baveze ukuthi yibona abawinile.

Inhlangano elawula iNational Lottery kuleli, Ithuba, ithi laba bantu abane bawina iPowerball kanye nePowerball Plus eyisamba semali esingaphezulu kuka-R39 million kanti bebengakezi ngaphambili ukuzofuna izimali zabo. Le nhlangalo ithi kungenzeka ukuthi laba sebewalahlile amathikithi abo okukanye abazi nhlobo ukuthi yibona abahlabene.

“Iwini enkulu kunawo wonke okwamanje engaceliwe eyesamba semali engu-R21 747 237.30 kusukela kwi-draw yangomhlaka-30 June yethikithi lePowerball Plus elathengwa eGauteng. Iwini yesibili ngobukhulu engakacelwa kwakungeye-draw yangomhlaka-3 October yePowerball nayo eGauteng yesamba semali engu-R13 019 619.60. Kulandele iPowerball Plus R3 450 164.40 kanye nePowerball Plus R1 292 638.80 eGauteng, izinsuku ze-draw u-21 July kanye no-29 September ngokulandelana,” kusho Ithuba esitatimendeni.

FUNDA NALOLU DABA: Owase-KZN owine iLotto unamaphupho amakhulu ngekusasa

Le nhlangano ithi abantu baseGauteng kubukeka sengathi yibona abahamba phambili nabangezi ngaphambili ukuzolanda izimali zabo.

“Uma ngabe uthenge ithikithi, enza isiqiniseko sokuthi uyabheka ukubona ukuthi uwinile yini. Sesihlinzeke ngezindlela ezehlukene ukwenza kube lula kubadlali ukubheka ukuthi bawinile yini,” kusho oyi-National Lottery Head of Marketing, uKhensani Mabuza.

UMabuza uthi kubalulekile ukuthi abantu babheke amathikithi abo, ngisho noma ngabe kuthiwa bacabanga ukuthi akusibona abawinile.

Uthi labo abawinile banezinsuku ezingu-365 ukuvela ngaphambili bacele imali yabo kanti kudingeka i-ID yabo, ithikithi eliwinile, i-bank statement kanye ne-proof of residence ukuze banikwe okungokwabo.

Image: Pixabay

Related Posts