Sekuqalile ukucisheka kwama-message athunyelwe ngephutha ku-WhatsApp

Kusukela ngoLwesibili lwayizolo (ngomhlaka-31 October 2017) luqalile ukusebenza uhlelo luka-WhatsApp obese kade lulindelwe noluvumela ukuthi laba abasebenzisa le nkundla yezokuxhumana engaconsi phansi bakwazi ukucisha (delete) imiyalezo abayithumele ngephutha.

Sekukaningi iningi labantu abasebenzisa le nkundla lingena obishini noma lizidalele amazinyo abushelelezi ngenxa yokuthi lithumele umyalezo othile kumuntu ‘ongafanele’ noma kuthumeleke isithombe noma i-video umuntu abengaqondile ukuyithumela kumuntu othile.

Kwesinye isikhathi abanye baze bathumele bengaqondile umyalezo owukuhleba kulo muntu okusuke kuhletshwa ngaye.

FUNDA NALOLU DABA: Usuzophela uWhatsApp kwi-BlackBerry, iNokia, i-Android ne-Windows

“Kusukela namhlanje (izolo) manje usungacisha imiyalezo oyithumele ngephutha – kungaba kumuntu oyedwa noma kwi-group yonke. Unemizuzu eyisikhombisa ( 7 minutes) yokucisha umyalezo ngemuva kokuthunyelwa,” kuchaza uWhatsApp esitatimendeni.

Labo abafuna ukucisha kuzomele bacindezele kulo myalezo abafuna ukuwucisha bese bekhetha  u-“Delete”, ngemuva kwalokho bakhethe u-“Delete for everyone.”

Lesi sikhondlakhodla senkundla yezokuxhumana sithi lolu hlelo seluqalile ukusebenza kubo bonke abantu abasebenzisa ama-versions akamuva (latest) e-iPhone, i-Android, iWindows Phone kanye ne-desktop. Kodwa-ke ukuze umyalezo ucisheke ngempumelelo kumele kube wukuthi bobabili lo owuthumele ngephutha kanye nalo okuthunyelelwe kuye ngephutha basebenzisa i-version yakamuva ye-WhatsApp.

Related Posts