Uzophekwa ngobhojwana uZuma ezophendula imibuzo ePhalamende namhlanje

Kulindeleke ukuba aphekwe ngebhodwe elincane uMengameli Jacob Zuma uma ngabe esevele ePhalamende nalapho ezobe ezophendula khona imibuzo yamaLunga ePhalamende ngoLwesine ntambama.

IHhovisi likaMengameli lithi uzobe ezonikeza isizwe ezakamuva mayelana nezinselelo zezomnomtho ezilokhu ziqhubke njalo emhlabeni wonke kanye nokuthi yini eyenziwa uhulumeni ukubhekana nobubha, ukungalingani kanye nokungasebenzi kwabantu.

FUNDA NALOLU DABA: ‘Kuyadukisa ukuthi uZuma wayeholelwa u-R1m ngenyanga usomathenda wangakudalula’

AmaLunga ePhalamende abuze uMengameli Zuma imibuzo eyehlukene okubalwa kuyo emayelana nohlelo lwengqalasizinda, isimo sezemfundo ezindaweni zasemakhaya, ukuthi uzoqokwa nini uNational Commissioner omusha we-South African Police Service, izinyathelo ezithathwayo ukuliswana nokungaphathikahle kanye nenkohlakalo kuhulumeni, izindleko zenkantolo ezithinta iHhovisi likaMengameli kanjalo neziphepho zakamuva ebezinamandla kanye nesomiso ngenxa yoguquguquko kwisimo sezulu (climate change).

Image: GCIS

Related Posts