Abencwadi yezinsolo ezishaqisayo ngoZuma ‘kuthiwa abayihoxise ngokushesha’

Inkampani yabashicileli I-NB Publishers nesanda kushicelela incwadi equkethe izinsolo ezishaqisayo ngoMengameli Jacob Zuma ithi isiyalelwe yi-State Security Agency (SSA) ukuba iyihoxise ezitolo bese iphinda ihoxise nezingxenye ezithile eziqukethwe kuyona.

Le nkampani iveze lokhu esitatimendeni esithunyelelwe abezindaba ngoLwesihlanu.

Le ncwadi esihloko sithi The President’s Keepers ibhalwe yintatheli ebhala ngezindaba eziphenyiwe uJacques Pauw kanti iveza izinsolo eziningi phakathi kwezinye ezokuthi kwaphela isikhathi esiyiminyaka emine uZuma engayingeni indaba yokwenza ama- tax return kwa-South African Revenue Service kanye nokuthi wayekweleta intela elinganiselwa ku-R63 million.

Ezinye izinsolo ezishaqise abaningi ezivele kule ncwadi yilezo zokuthi uMengameli wayeholelwa isamba semba esingu-R1 million ngenyanga yinkinsela kasomabhizinisi ongusomathenda kodwa wangayithi vu le ndaba kubaqoqi bentela. Kuthiwa lokhu kwenzeka eMengameli esevele esinguMengameli wezwe.  

FUNDA NALOLU DABA: ‘Kuyadukisa ukuthi uZuma wayeholelwa u-R1m ngenyanga usomathenda wangakudalula’

Kodwa-ke iHhovisi likaMengameli lazichitha lezi zinsolo njengezidukisayo ngeSonto, lathi ziyingxenye yomkhankaso oqhukayo wokungcolisa igama likaMengameli.

I-NB Publishers esitatimendeni ithi i-SSA iphinde yasabisa nangokuthatha izinyathelo zezomthetho ukuze kuvinjelwe laba bashicileli ekutheni baqhubeke nokusabalalisa, ukugaya, ukushicilela noma ukukhangiswa kwencwadi.

Ngaphezu kwalokho i-SSA isabisa nangokubeka amacala obugebengu i-NB Publishers kanye nanoma ngaba ngubani omunye othintekayo ngalezi zingxenye zencwadi okuthiwa ziphula umthetho i-Intelligence Services Act, Act 65 of 2002.  

Kodwa-ke i-NB Publishers ishaya phansi ngonyawo ithi imi naye umbhali wencwadi uJacques Pauw, yangeza ngokuthi ummeli wayo uzoyiphendula le ncwadi ye-SSA.

Image: GCIS

Related Posts