I-Bemawu ithi kuyinyanyisile ukuziphatha kwe-CWU esitelekeni sabe-SABC

Inyunyana emele abasebenzi abasembonini yezokusakaza kanye nezokuxhumana iBroadcasting, Electronic, Media & Allied Workers Union (Bemawu) isizwakalise ukunyanya ngokuziphatha kwenyunyana iCommunication Workers’ Union (CWU).

Lezi zinyunyana zombili zimele abasebenzi e-SABC kanti ngaphambilini bezihlele zombili ukuthi zizoba yingxenye yesiteleka sabasebenzi kodwa i-CWU yabuye yashaya ungqimphothe ngoLwesithathu ngesikhathi ihoxisa isaziso ebisifakile sokuthi izongenela isiteleka. Abasebenzi abangaphansi kwe-Bemawu baqhubeke bodwa nesiteleka esithathe izinsuku ezimbili, ngoLwesine nangoLwesihlanu.

Yize noma iBemawu ibithe yona angeke ize ijike, kodwa ngoLwesihlanu imemezele ukuthi iyasihoxisa isiteleka, yayalela abasebenzi bayo ukuba babuyele emsebenzini ngokushesha. Le nyunyana ikhale ngokuthi ukushaya ungqimphothe kwe-CWU kwenze ukuthi lesi siteleka sibe yingozi futhi okungenzeka ukuthi besesingasavikelekile.

FUNDA NALOLU DABA: I-SABC iqamba amanga ngokuthi isiteleka asivikelekile – Bemawu

“Simise ngokushesha isiteleka sabe sesiyalela amalunga ethu ukuba aye emsebenzini.

“Sinyanyile ngokuziphatha kwe-CWU, esidlale ngokuphila kwabasebenzi, umoya kanye nemizwa,” kusho iBemawu esitatimendeni.

Okwamanje akukacaci noma bazothathelwa izinyathelo zokuqondiswa izigwegwe yini abasebenzi be-SABC abebetelekile, okubalwa kubo abafundi bezindaba kanye nezintatheli, njengoba ngoLwesine kubikwe ukuthi umqashi ubanqumele ugwayi katiki ebayalela ukuba babuyele emsebenzini ngokushesha.

Image: Wikimedia Commons

Related Posts