Kuxwayiswa abagibeli nabazali ngesiteleka samatekisi kusasa

Izinhlangano zamatekisi kanye nohulumeni sebexwayise abazali kanye nabagibeli ngesiteleka sabamatekisi esilindeleke kusasa (ngoLwesithathu).

Inhangano yamatekis iNational Taxi Alliance (NTA) ikhiphe isaziso ngoLwesibili nalapho ithe izomasha ilibhekise emahhovisi oMnyango wezokuThutha kanye naseHhovisini likaMengameli ngenhloso yokudlulisa uhlu lwezikhalo zabo.

Ngokwesaziso sale mashi, kuthiwa izoqala ngo-8:00 ekuseni mhlaka-8 November 2017 kanti izosukela e-Old Putco Depot Struben Street ilibangise eMnyangweni wezokuThutha bese idlulela e-Union Buildings.

FUNDA NALOLU DABA: Sekushone abangu-10 kudutshulwa isikhulu samatekisi

Khonamanjalo, kuneziqeshana zamaphepha ezinanyathiselwe ematekisizini ehlukene eTshwane ezixwayisa abagibeli ngale siteleka nokukholakala ukuthi ziwumyalezo ovela kubasheyeli bamatekisi. Kulama phepha kukhalwa ngeMeya yaseTshwane uSolly Msimanga ngokuthi uhlulekile ukubhekana nezinkinga zabashayeli zenhlawulo yasemgwaqeni. Bathi ngenxa yalezi zinhlawulo abasakwazi ukuthola izincwadi zokushayela kanye nezimvume zokushayela emphakathini (PrDP), nabathi kwenza babe wukudla kwengalo yomthetho.

Ngaphezu kwalokho uNgqongqoshe wezeMfundo eGauteng uPanyaza Lesufi usexwayise abazali ngokuthi baqaphele futhi babeke phambili ukuphepha kwezingane mayelana nalesi siteleka esihleliwe.

Lesi siteleka sizokwenzeka esikhathini lapho abafundi baka-Grade 12 bematasa nokubhala izivivinyo zokugcina. Kodwa-ke uMnyango uthi kuzokwenziwa izinhlelo zokunikezwa elinye ithuba lokubhala abafundi abazofika ngemuva kwesikhathi.  

ULesufi uthi kuyakhathaza ukuthi imibhikisho efana nalena iyaqhubeka nokuhlelwa ngesikhathi esimqoka kanje sokubhalwa kwezivivinyo zabafundi.

Related Posts