U-African Bank udinga abangu-110 abaneziqu

Izibalo zakamvua ze-Quarterly Labour Force Survey zabakwa-Stats SA zikhombisa ukuthi izinga lokuswelakala kwemisebenzi kuleli lilokhu liphezulu kakhulu ku- 27.7%.

Kulezi zibalo zabantu abangasebenzi kubalwa nabantu asebevele baphonsa ithawula ekufuneni imisebenzi nokukhona kubona abantu abaneziqu zama-degrees kanye nama-diplomas.

Kodwa-ke oyi-Group Executive: Human Capital yakwa-African Bank, uLindiwe Miyambu, uthi nakuba kunjalo asemaningi amathuba kubantu abanamathalente emikhakheni eyehlukene, okubalwa nemboni yezamabhange.

Phakathi kwemikhakha okubikwa ukuthi abantu abanamakhono kuyona bayinyama embonini yamabhange kubalwa i-IT, i-Accounting, i-Actuarial and Financial Analysis kanjalo namakhono abaphathi (management), ikakhulukazi ezingeni labaphathi abakhulu (senior management).

FUNDA NALOLU DABA: Sebawagibela mahhala amabhasi abasafuna umsebenzi eKapa

Kubikwa ukuthi ngokujwayelekile abantu abaneziqu kule mikhakha elandelayo yibona abavamise ukuqashwa emabhange: Bachelor of Commerce; Bachelor of Science: Actuarial/Financial Mathematics; Bachelor of Business Administration; Bachelor of Science: Engineering/Applied Mathematics/Computer Science; Bachelor/Master of Law: Corporate Law; Bachelor of Accountancy.

Kwesinye isikhathi bayathathwa nabane-Bachelor of Arts: Psychology and Bachelor of Social Science: Human Resources, ngokusho koyi-Labour market analyst, uLoane Sharp.

UMiyambu uthi u-African Bank usanda kuvula ihlelo lwawo lokuthuthukisa abagogode emikhakheni eyehlukene, i-2018 Graduate Development Programme. Lolu wuhlelo lukazwelonke kanti luzovuleleka kunoma ngubani onezinqu zemfundo ephakeme ezingu-NQF level 6 noma 7.

Kulolu hlelo kuzothathwa abantu abangu-110 ezweni lonke kanti uhlelo luzothatha izinyanga ezingu-12.

Labo abafuna ukufaka izicelo bangavakashela i-website yakwa-African Bank ngolunye ulwazi: https://www.africanbank.co.za/en/home/careers#.

Image: Public Domain Pictures

Related Posts