Kusasa usuku lokugcina lokubhalisela ukufunda eGauteng

UMnyango wezeMfundo eGauteng usukhumbuze abazali ukuthi sebesalelwe usuku olulodwa nje kuphela lokuthi bafakele izingane zabo izicelo zokufunda ngonyaka ka-2018.

Kuzokhumbuleka ukuthi uhlelo lwalo Mnyango lokufaka izicelo online lwaphinde lwavulwa ngomhlaka-01 November 2017 kanti luzovalwa kusasa, ngomhlaka-10 November 2018. Lolu hlelo lwavulwa kabusha uMnyango ngenhloso yokunikeza elinye ithuba abazali abaphuthwa umnqamulajuqu wangomhlaka-12 June.

FUNDA NALOLU DABA: Sekuvulwe elinye ithuba lokubhalisela ukufunda eGauteng

“Azikho izicelo ezintsha ezizofakwa ohlelweni ngo-January 2018, njengoba izikole zaseGauteng zigcwele,” uMnyango uxwayise kanjalo ngoLwesine.

Kunxuswa abazali ababekade befakele izingane zabo izicelo zokufunda ngonyaka ozayo, kodwa ezingakafakwa esikoleni, ukuba bavakashele kwi-district office ukuze batholelwe izikhala. Laba zali kuthiwa asikho isidingo sokuthi baphinde bafake izicelo njengoba imininingwane yabo isivele isigcinekile kwi-system. Bangaphinde bathinte nehhovisi kwi-email ethi: gdeinfo@gauteng.gov.za.

Image: Pixabay

Related Posts