Imiphumela yeLotto: ngoLwesithathu, mhlaka-15 November 2017

Nayi imiphumela yeLotto, iLotto Plus 1 kanye neLotto Plus 2 yangoLwesithathu, mhlaka-15 November 2017. Bheka ngezansi ukuthi akuwena yini ohlabene.

EMINYE IMIPHUMELA: Imiphumela yePowerBall: ngoLwesibili, mhlaka-14 November 2017

Lotto: 02, 22, 36, 37, 42, 49, iBonus: 16

Lotto Plus 1: 03, 06, 25, 28, 37, 52, iBonus: 32

Lotto Plus 2: 02, 08, 16, 28, 34, 50, iBonus: 46

NgoLwesithathu (mhlaka-15 November 2017) iLotto ibilinganiselwa ku-R3 000 000, iLotto Plus 1 ilinganiselwa ku-R3 200 000 bese kuthi iLotto Plus 2 yona ilinganiselwa ku-700 000.

Image: Wikimedia Commons

Related Posts