Kuzohlehliswa ukungcwatshwa kwezindumbu ezingu-42 okuphume isondo zithuthwa

UNgqongqoshe wezokuthutha eGauteng usekhiphe umyalelo wokuthi luthi ukumiswa ngezinsuku eziyisikhombisa uhlelo lokungcwatshwa kwezidumbu ezingu-42 ezathathwa esibhedlela i-Charlotte Maxeke Academic Hospital.

Kusuke umsindo ngaphambilini kuleli sonto ngesikhathi imoto yabangcwabi abazimele ebithwele lezi zidumbu iphunyelwa yisondo emgwaqeni u-M1. Lezi zidumbu kwakuhlelwe ukuthi ziyongcwatshwa uhulumeni emathuneni ase-Olifantsvlei cemetery ngoLwesithathu.

“Sengiyalele ukuba uhlelo lokungcwaba luhlehliswe ngezinye izinsuku eziyisikhombisa ukunikeza ithuba imindeni, engase kube isafuna ukuza bese inhlonza abathandiweyo babo,” kusho uRamokgopa.

FUNDA NALOLU DABA: VIDEO: UVolvo usukhiphe iloli elizishayelayo, liyabaleka emgwaqeni

Ngesikhathi esenikezela umbiko eSishayamthetho sesifundawe eGauteng uRamokgopa uchaze lesi sigameko sokuthuthwa kwalezi zidumbu “njengesinganambithisiseki futhi esingamukelekile”.

Uthi yize noma behlulekile ukuthola izihlobo zeziguli ezigcine zishonile kodwa “umthetho usadinga ukuthi kusamele sibangcwabe ngendlela enesizotha futhi ehloniphekile”.

 Kuthiwa kulezi zidumbu ezingu-42 ezingu-16 zazo ngezabantu abadala kanti ezingu-26 ngezezingane eziphuphumile ngesikhathi zibelethwa. Kuthiwa imindeni yalaba abashonile icele ukuthi uhulumeni ayingcwabele.

Image: Wikimedia Commons

Related Posts