Kululekwa abathengi ngokuthenga online, bagweme ukugxobana nge-#BlackFriday

Kulindeleke ukuba kube nesikhulu isiminyaminya ezitolo ezinkulu zakuleli kanye nakwamanye amazwe ngalo Lwesihlanu lwamhlaka-24 November 2017 njengoba kuzobe kuwusuku lapho iningi lezitolo kanye namabhizinisi ahlukene bethengisa izimpahla ngamanani aphansi kakhulu kunalawo ajwayelekile, iBlack Friday.

Kuyimanje seziqalile izitolo eziningi ziheha abathengi ngezikhangiso ezithembisa ukuthi izimpahla ezehlukene zibobe zitholakala ngenani elinguhhafu kunalelo elijwayelekile kanti ezinye zithembisa nokuthi ezinye zezimpahla zehle ngo-80% uma kuqhathaniswa nenani elijwayelekile.

FUNDA NALOLU DABA: Nakhu okumele ukwenze uma uthenga izimpahla online

Kungalesi sizathu-ke iningi labathengi bevuka ekuseni ngovivi – kuyilowo nalowo efuna ukuba ngowokuqala esitolo uma sivulwa, nokuholela ekutheni kube nesiminyaminya, ukuphushana kanye nokugxobana okudalwa ukubangwa kwezimpahla ezisuke ziyingcosana.

Kodwa-ke noma kunjalo i-CEO of FNB Consumer, uDr Christoph Nieuwoudt, uthi maningi amathuma okuthi amakhasimende agweme olayini abade ezitolo ngokuthi basebenzise uhlelo lokuthenga online, nolwaziwa nge-e-Commerce.

UNieuwoudt uqagula ukuthi baningi abantu abazobe besebenzisa uhlelo lwe-e-Commerce nge-Black Friday kanye ne-Cyber Monday. ICyber Monday kuba uMsobuluko olandela iholidi le-Thanksgiving e-United States. Leli gama lasungulwa yizinkampani njengendlela yokuheha abathengi ukuba bathenge online.

FUNDA NALOLU DABA: Nazi izindlela ongalungisa ngazo i-credit score yakho

“Noma yimuphi umthengi oqondayo ngokolwazi angazuza kwizipesheli ngaphandle kokuchitha isikhathi kolayini kanye nesiminyaminya emgwaqeni, ezama ukuhamba esuka kwenye indawo eya kwenye. Kusukela ekufakeni i-order lokudilivelwa ukudla, ukuthenga izingubo, ukubhukhela ukugibela itekisi kanye nokuvuselela i-license disc yakho, konke kuhlanganiswe futhi kukhona eminweni yakho,” kuchaza uNieuwoudt.

UNieuwoudt uthi yize noma i-e-Commerce isivele isidlisile kwamanye amazwe kodwa isiyangenisa nalapha eNingizimu Afrika. Uthi kulindeleke ukuba kukhule ukusetshenziswa kwalolu hlelo eminyakeni embalwa ezayo njengoba abathengi beya ngokukuqonda ukuthi ayikho indlela yokukugwema futhi kungcono kakhulu ukuthenga online.

Image: Pixabay

Related Posts