Kunxuswa abantu ukuba basebenzise imali ngobuhlakani nge-#BlackFriday

Njengoba sekusele amahora ambalwa ukuthi kuqale isidumo samanani aphansi ezitolo ezinkulu zakuleli iBlack Friday, iNational Credit Regulator (NCR) isinxuse abantu ukuba basebenzise imali ngobuhlakani.

“I-NCR iluleka abathengi ukuba bagweme ukuzithola bebanjwa ngamaqhinga ezindali kanye nendlela yonkwenza iBlack Friday enikezela ngayo,” kusho le nhlangano elawula izikweleti.

Oyi-Manager of Education and Communication kwi-NCR, uMpho Ramapala, uthi abantu abagweme ukubanjwa ngonoxhaka bokuthenga kanye nokuhehwa yinqwaba yezikhangiso emithonjeni yezokwazisa.

FUNDA NALOLU DABA: Kululekwa abathengi ngokuthenga online, bagweme ukugxobana nge-#BlackFriday

Ngaphambilini iBlack Friday ibidlise kakhulu e-United States kanti muva nje isiqala ukungenisa nalapha eNingizimu Afrika.

URamapala uthi njengoba sekuqala isikhathi samaholidi kakhisimusi kunobungozi bokuthi iBlack Friday ingaholela ekutheni abantu bazithole sebeqala unyaka omusha sebeshayekile ngokwezimali uma ngabe bengaqapheli. Unxusa abantu ukuthi ngaphambi kokuba bagugise amaphakethe kumele baqinisekise ukuthi babeka phambili izinto ezibalulekile ezizoba yizindleko ezinyangeni ezizayo.

I-NCR iphinde yanxusa abathengi ukuthi bangalokothi bathathe izikweleti ngoba befuna ukutitiliza ngeBlackFriday.

Image: Pixabay

Related Posts