UMvikeli woMphakathi uzokhipha umbiko ngezindleko zomgcwabo kaMandela

UMvikeli woMphakathi u-Adv. Busisiwe Mkhwebane kulindeleke ukuba akhiphe umbiko ngoMsombuluko ngophenyo obelwenziwa mayelana nezinsolo zokungasetshenziswa kahle kwezimali zomphakathi, ukungaphathi ngendlela kanye nokuphatha ngendlela enganakho ukwethembeka.

Lezi zinsolo zibhekene nohulumeni wesifundazwe e-Eastern Cape kanye nezinye izinhlaka zikahulumeni mayelana nezindleko ezadaleka ngesikathi kulungiselelwa umngcwabo walowo owayenguMengameli waseNingizimu Afrika uNelson Rolihlahla Mandela.

FUNDA NALOLU DABA: I-DA ifuna i-NPA ibeke ngokushesha uZuma amacala

Ngaphambilini kwaba nemibiko kwabezindaba yokuthi uhulumeni wesifundazwe kulesiya sifundazwe wawungayilandeli imigomo nemugudu yokukhishwa kwamathenda ngesikhathi kulungiselelwa umgcwabo walowo owayengumengameli ngaphambilini. Kwaphinda kwavela nezinsolo zokuthi enye imali yasetshenziselwa umkhankaso we-ANC e-Eastern Cape.

Kodwa-ke i-ANC esifundazweni yaziphika lezi zinsolo.

Image: GCIS

Related Posts