Imiphumela yePowerBall: ngoLwesibili, mhlaka-05 December 2017

Nayi imiphumela yePowerBall kanye nePowerBall Plus yangoLwesibili, mhlaka-05 December 2017. Bheka ngezansi ukuthi akuwena yini usozigidi omusha.

EMINYE IMIPHUMELA: Imiphumela yeLotto: ngoMgqibelo, mhlaka-02 December 2017

PowerBall: 04, 08, 19, 32, 40, iPowerBall: 18

PowerBall Plus:  09, 10, 18, 23, 27, iPowerBall: 02

NgoLwesibili (mhlaka-05 December 2017) iPowerBall ibilinganiselwa ku-R9 500 000 kanti iPowerBall Plus yona ibilinganiselwa ku-R1 000 000.

Image: Pixabay

Related Posts