BUKA: Nakhu okumele ukwazi ngoFacebook omusha wezingane

NgoMsombuluko iqalile ukusebenza i-app entsha kaFacebook e-US neyakhelwe izingane, i- Messenger Kids. Inhloso yayo ukunikeza izingane ithuba lokuthi zikwazi ukuxhumana ngendlela ephephile ngokuthumelelana imiyalezo kanye nokuxoxa ngama-video nemindeni kanye nabangani.

UFacebook uthi yakhiwe ngokubambisana phakathi kwabazali, izingane, kanye nongoti.

Kodwa-ke abazali bezingane yibona abazobe beshaya isicathulo kule app njengoba izobe ilawulwa nge-Facebook account yomzali wengane futhi uyena (umzali) ozogunyaza abantu ingane engaxoxa nabo (contact list). Lokhu kusho ukuthi izingane angeke zikwazi ukukhuluma nabanye abantu abangagunyaziwe ngumzali ngisho sezithanda.

FUNDA NALOLU DABA: BUKA: UGoogle ususungule i-App yokonga ama-data

I-home screen izokwazi ukubakhombisa abantwana ukuthi obani abagunyazwe ukukhuluma nabo futhi bakwazi nokubona uma labo be-online.

Kule app kunenqwaba yama-playful masks, ama-emojis, imisindo (sound effect), ama-GIFs, ama-frames, ama-stickers kanye nama-drawing tools asezingeni lezingane nokuzokwenza ukuthi zikuthokozele ukuyisebenzisa.

Okwamanje le app isahlolwa ukuthi izobe isebenza kanjani kanti isiyatholakala kuma-App Store kulabo abasebenzisa ama-iPad, iPod touch kanye nama-iPhone.

Image: Facebook and Pixabay

Related Posts