Imiphumela yeLotto: ngoLwesithathu, mhlaka-06 December 2017

Nayi imiphumela yeLotto, iLotto Plus 1 kanye neLotto Plus 2 yangoLwesithathu, ngomhlaka-06 December 2017. Bheka ngezansi ukuthi akuwena yini ohlabene ngezigidi zamarandi kulokhu.

EMINYE IMIPHUMELA: Imiphumela yePowerBall: ngoLwesibili, mhlaka-05 December 2017

Lotto: 05, 07, 17, 18, 24, 49, iBonus: 39

Lotto Plus 1: 01, 12, 17, 21, 38, 39, iBonus: 03

Lotto Plus 2: 15, 21, 25, 38, 40, 44, iBonus: 27

NgoLwesithathu (mhlaka-06 December 2017) iLotto ibilinganiselwa kwisizumbulu esingu-R21 000 000, iLotto Plus 1 ilinganiselwa ku-R9 500 000 bese kuthi iLotto Plus 2 yona ilinganiselwe ku-R5 500 000.

Image: Wikimedia Commons

Related Posts