Kuzosakazwa kumabonakude ukumenyezelwa kwemiphumela ka-matric

UNgqongqoshe weMfundo esemazingeni aphansi u-Angie Motshekga kulindeleke ukuba amemezele imiphumela kamatikuletsheni (matric) emcimbini okulindeleke ukuba usakazwe bukhoma ku-SABC ngoLwesine kusihlwa.

Imiphumela yabafundi ngamunye kulindeleke ukuba ikhishwe ngomhlaka-5 January 2018 ezikoleni noma ezikhungweni zokuhlolwa lapho abafundi babhalela khona.

Umalusi, nokuyi-Council for Quality Assurance in General and Further Education and Training, uthi ukuhlolelwa i-2017 National Senior Certificate akubanga nazigameko ezitheni ngaphandle kokuphazamiseka okumbalwa kwezinye izingxenye zezwe.

FUNDA NALOLU DABA: Nakhu okumele ukwazi ngombiko kolwemfundo yamahhala

Umalusi usuzwakalise ukujabula ngokuthi kubonakala kulokhu kunokukhula kwezinga lamamaki ezifundo ezifana ne-Mathematics, iMathematical Literacy, iPhysical Science kanye neLife Science.

Ngaphezu kwalokho kubikwa ukuthi bangaphezulu kuka-104 001(16%) abafundi abaduduliwe ababeyingxenye ye-Class of 2017, nokukhombisa ukwehla kusuka ku-108 742 wangonyaka ka-2016.

Image: GCIS

Related Posts